ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล ผู้กำกับและทีมงานกองถ่ายละครนางทาส บริษัท ทีวีซีน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 นาฬิกา นายกิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
ผู้กำกับและทีมงานกองถ่ายละครนางทาส บริษัท ทีวีซีน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและ
หอจดหมายเหตุ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีในสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมทั้งชมการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ และภาพถ่าย อันเป็นหลักฐานที่สำคัญของศาลยุติธรรม เพื่อใช้เป็นความรู้ในการจัดฉากถ่ายทำละคร โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับและบรรยายนำชม พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ