ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่  21 เมษายน 2558  เวลา 8.30 นาฬิกา ฯพณฯ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงยอดปราสาทยุติธรรม ประจำปี 2558  โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงยอดปราสาทยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อวงการศาลและกฎหมายไทย ในโอกาสครบ 133 ปี วันศาลยุติธรรม

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ