ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบคัดเลือก ประจำกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

        เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา คณะครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบคัดเลือก ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อชิงเงินรางวัล ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โล่รางวัลจากประธานศาลฎีกา โล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าชมการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ ภาพวาด ภาพเขียน และเอกสารจดหมายเหตุอันเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับศาลยุติธรรมไทย โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับบรรยายนำชม พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ