ข่าวประชาสัมพันธ์

Professor Aviva Abramovsky เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

       เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 นาฬิกา Professor Aviva Abramovsky แห่ง Syracuse university  ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อทราบประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ