ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 12.50 นาฬิกา อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ บรรยายนำชม และตอบข้อซักถาม

 

 
     
 
     
 
     
     
     
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ