ข่าวประชาสัมพันธ์

     
 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 | 2556 | 2555 |2554 |2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

16 ธันวาคม 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว และคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

25 พฤศจิกายน 2557

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้กรุณามอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้แก่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

21 พฤศจิกายน 2557

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

18 พฤศจิกายน 2557

นายกำพล ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ นำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่น 64  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

4 พฤศจิกายน 2557

นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
พร้อมคณะ เยี่ยมชมและบันทึกภาพในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

4 พฤศจิกายน 2557

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยความรู้ด้านกฎหมาย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

6 ตุลาคม 2557

ผู้พิพากษาและจากราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

6 ตุลาคม 2557

คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557 รอบชิงชนะเลิศ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

27 กันยายน 2557

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

11 กันยายน 2557

คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันรพีประจำปีพ.ศ. 2557 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

30 สิงหาคม 2557

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

7 สิงหาคม 2557

คณะนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

31 กรกฎาคม 2557

นางอัญชไม สุขี และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

24 กรกฎาคม 2557

เจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก เสด็จเยือนพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

23 กรกฎาคม 2557

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม้าก้านกล้วย เทเลวิชั่น ขอเยี่ยมชมและถ่ายทำบันทึกภาพในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

8 พฤษภาคม 2557

นายจรูญ นาคเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ได้มอบพระรูปหล่อจำลอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ให้แก่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

24 เมษายน 2557

ฯพณฯ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงยอดปราสาทยุติธรรม ประจำปี 2557

21 เมษายน 2557

คณะผู้แทนวิทยาลัยตุลาการแห่งชาติเนปาล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

8 เมษายน 2557

นักศึกษาโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

27 มีนาคม 2557

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

21 มีนาคม 2557

คณะนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมงาน เยี่ยมชมและถ่ายทำรายการโทรทัศน์สะพานสายรุ้ง ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

7 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

คณะนักเรียนโรงเรียนหอวัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

 

 

27 - 28 มกราคม 2557