ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 |2556 | 2555 | 2554 | 2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 

ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 59  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ new

29 ธ.ค. 2553

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ new

24 ธ.ค. 2553

บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัดขอข้อมูลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ new

24 ธ.ค. 2553

นายสวัสดิ์  โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

16 พ.ย. 2553

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

29 ต.ค.2553

นิทรรศการ ปิยราชันย์รำลึก

19 ต.ค. 2553

นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

21 ต.ค.2553

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกเพื่อจัดแสดงไว้ใน พิพิธภัณฑ์ศาลไทย

15 ก.ย. 2553

คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 15  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ

2 ก.ย.2553

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ

26 ส.ค. 2553

อาจารย์ศิรินทร์  อินทรวิชะ และอาจารย์พงษ์ลดา  ทั่งทอง ได้นำนักศึกษาสาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ

11 ส.ค.2553

กิจกรรมวันรพี 2553 ของพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

8 ส.ค. 2553

คณะบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

5 ส.ค.2553

บริษัท แตงกวา มาโตกราฟ จำกัด ขอบันทึกเทปถ่ายทำรายการ “เที่ยวรอบเมือง กับเมโทรบัส” ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

29 ก.ค. 2553

ศาลจังหวัดแม่สอด  เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

15 ก.ค. 2553

นางอัญชไม  สุขี และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

9 ก.ค . 2553

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

30 มิ.ย.2553

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่ 6  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ

17 มิ.ย. 2553

บริษัท ดาต้า แอนด์ คอมมูนิค เอ็กซ์เพรส จำกัด ขอข้อมูลและบันทึกภาพ ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


16 มิ.ย.2553

ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

10 มิ.ย. 2553

ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตรวจสภาพโบราณวัตถุยอด ปราสาทยุติธรรม

14 พ.ค.2553

นางสาวสุรณี  ผลทวี  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนา การเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะเจ้าหน้าที่  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

26 เม.ย.2553

นางชนิกา เกษโกวิทผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 9  ได้มอบหมายให้นางชญานันท์  ตระกูลพิชยะชัย นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ ประจำศาลอุทธรณ์ ภาค 9  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


26-27 เม.ย.2553

นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้นำนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและ หอจดหมายเหตุ

5 เม.ย.2553

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าบันทึกภาพเพื่อประกอบรายการโทรทัศน์ ชุด “ล้นเกล้าฯ ของชาวไทย” ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


30 มี.ค.2553

นายยุทธนา  ศรีตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองพร้อมคณะ ข้าราชการวิทยาลัย ตุลาการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ได้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

25 มี.ค.2553

นางสาวฉันทนา  เจริญศักดิ์  เลขานุการศาลแรงงานกลาง และนายธีระพงศ์ ฮั่นไพศาล  ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศาลแรงงานกลาง  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

24 ก.พ.2553

บริษัท ดรากอน แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้มาถ่ายทำพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ  

11 ม.ค.2553

กลับหน้าจอแรก