ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 |2556 | 2555 | 2554 | 2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 

นายคมวัชร  เอี้ยงอ่อง  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ได้นำ  Mr. Kinley  Namgay และ Mr. Jangchuk  Norbu   ผู้พิพากษาจากประเทศภูฏาน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


24 ตุลาคม 2551

นางพันธุ์พิงค์  ธรมธัช ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี
และคณะ    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


20 ตุลาคม 2551

บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด ขอถ่ายภาพและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุุ


10 ตุลาคม 2551

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


26 กันยายน 2551

สำนักงานเขตจตุจักรมอบหมายให้ตัวแทนบริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


17 กันยายน 2551

คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.)รุ่นที่13เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


3 กันยายน 2551

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


22 สิงหาคม 2551

นายคำมี  ไชยะวง ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


19 สิงหาคม 2551

นายโชคชัย หว่างอุ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


13 สิงหาคม 2551

นางพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้นำบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


7 สิงหาคม 2551

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้นำกฎหมายตราสามดวง ออกรายการ “ยกสยาม”


23 กรกฎาคม 2551

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


25 กรกฎาคม 2551

บริษัท พาโนราม่า  เวิลด์ไวด์ จำกัด ขอถ่ายภาพเพื่อผลิตสารคดี “ทางสายพระราชไมตรี” ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


22 เมษายน 2551

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


21 เมษายน 2551

บริษัท โกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


31 มีนาคม 2551
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

24 มีนาคม 2551

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้นำกฎหมายตราสามดวงฉบับศาลหลวง ออกรายการ “กล่องดำ”


2 มีนาคม 2551
นางสาวจุฑาภรณ์ ดำขำ ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเพื่อขอสัมภาษณ์ นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

18 มีนาคม 2551

นายกำพล  ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ได้นำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 55 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


27 กุมภาพันธ์ 2551
เจ้าหน้าที่โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ


16 มกราคม 2551
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

10 มกราคม 2551
กลับหน้าจอแรก