ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 |2556 | 2555 | 2554 | 2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 
คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต
21 ธันวาคม 2550
รายการ “กระจกหกด้าน” ขอถ่ายทำรายการสารคดี ตอน “ตุลาการสถาน” ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
3 ธันวาคม 2550
นายสุรินทร์  ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ได้นำ Mr. Mark Yohalem นิติกรประจำตัวผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
13 พฤศจิกายน 2550
นายสุชาติ เวโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

9 ตุลาคม 2550

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
1 ตุลาคม 2550
Judge Boyle และ Mr. Brian Pearce  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

29 สิงหาคม 2550

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
9 สิงหาคม 2550
สำนักระงับข้อพิพาท พร้อมคณะ ได้นำ นักศึกษาบริสติสเคาน์ซิล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

4 กรกฎาคม 2550

นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ พร้อมคณะ ได้นำ Justice John Hansen เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
19 มิถุนายน 2550
คณะผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 23 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

5 มิถุนายน 2550

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด นำนักศึกษาฝึกงาน ปี 2550 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
9 เมษายน 2550
สำนักงาน เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่นำคณะนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

5 เมษายน 2550

นักศึกเอกวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
16 มกราคม 2550
  ประจำปี พ.ศ. 2549  
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 11 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย

19 ธันวาคม 2549

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
12 ธันวาคม 2549
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

30 พฤศจิกายน 2549

ทีมงานหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ขอเข้าชมและบันทึกภาพพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อแนะนำลงในเซ็กชั่นแมกกาซีน
30 พฤศจิกายน 2549
Dr. Wolfgang Poschl รองประธานศาลอุทธรณ์สาธารณรัฐออสเตรีย และคณะ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

24 ตุลาคม 2549

พิธีเปิดห้องประวัติศาสตร์ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
18 กันยายน 2549
อาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

6 กันยายน 2549

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
25 สิงหาคม 2549
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ปี 48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต
11 สิงหาคม 2549
รายการ “สีสันกรุงเทพ” ขอถ่ายทำพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
8 มิถุนายน 2549
รายการ “กระจกหกด้าน” ขอถ่ายทำพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
8 มิถุนายน 2549
คณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
8 มิถุนายน 2549
รายการสารคดี “นักสำรวจ” ขอบันทึกเทปรายการที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อเผยแพร่โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 พฤษภาคม 2549
คณะนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
3 พฤษภาคม 2549
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
26 เมษายน 2549
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด นำคณะนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
10 เมษายน 2549
รายการ “วัยใส ไวปัญญา” ขอถ่ายทำพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
30 มีนาคม 2549
คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 52 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและ หอจดหมายเหตุ
14 มีนาคม 2549
ฯพณฯประธานศาลฎีกา นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
27 กุมภาพันธ์ 2549
  ประจำปี พ.ศ. 2548  
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
21 ธันวาคม 2548
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
19 ธันวาคม 2548
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
13 ธันวาคม 2548
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศาลรัฐธรรมนูญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
12 ตุลาคม 2548
อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
22 กันยายน 2548
อาจารย์และคณะนักศึกษาโปรแกรมนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ
18 สิงหาคม 2548
คณะเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
17 มิถุนายน 2548
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
20 พฤษภาคม 2548
กิจกรรมวันศาลยุติธรรม
29 เมษายน 2548
ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ศาลแพ่ง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
29 เมษายน 2548
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
17 มีนาคม 2548
อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
18 กุมภาพันธ์ 2548
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.)"รุ่นที่9
14 กุมภาพันธ์ 2548
  ประจำปี พ.ศ. 2547  
คณะนิสิต นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ 
2 กันยายน 2547
คณะเจ้าหน้าที่สำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
1 กันยายน 2547
คณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุในสัปดาห์วันรพี 
3-13 สิงหาคม 2547
คณะผู้แทนผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดประเทศสาธารณรัฐเวียดนามเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ  
5 กรกฎาคม 2547
คณะกรรการบริหารกิจการพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด กรมพลาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ  
29 มิถุนายน 2547
คณะผู้บริหาร-ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทยูนีตี้ แมนเนชเม้นท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ 
25 มิถุนายน 2547
คณะรองประธานศาลประชาชนสูงสุดสาธารณรัฐเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ 
22 มิถุนายน 2547
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
22 มิถุนายน 2547
กลับหน้าจอแรก