ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกำพล ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่น 65  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา นายกำพล ภู่สุดแสวง
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 65 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เพื่อทราบความเป็นมาเกี่ยวกับศาลและกฎหมายไทย โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ

 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ