ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอถ่ายทำรายการและบันทึกภาพในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.30 นาฬิกา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 13.45 นาฬิกา ในช่วง “บ่ายนี้มีอะไร” นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสาระความรู้การท่องเที่ยวกิจกรรมสาธารณะโดยได้ขอถ่ายทำรายการและบันทึกภาพในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ พร้อมขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการศาล ประวัติการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาการจัดแสดง ซึ่งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ให้การต้อนรับและนำชม ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ