ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบชิงชนะเลิศ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

        เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา คณะครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงเงินรางวัล ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โล่รางวัลจากประธานศาลฎีกา โล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าชมการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ ภาพวาด ภาพเขียน และเอกสารจดหมายเหตุอันเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับศาลยุติธรรมไทย โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับบรรยายนำชม และตอบข้อซักถาม ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ได้มอบหนังสือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และหนังสือการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุในครั้งนี้ด้วย

 
 
 
 
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ