ข่าวประชาสัมพันธ์

ฯพณฯ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติรับมอบภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนายนิพนธ์  ใจสำราญ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่  8 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.20 นาฬิกา ฯพณฯ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติรับมอบภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนายนิพนธ์  ใจสำราญ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ณ ห้องรับรองประชุม 2 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นภาพเก่าหาได้ยาก ใช้เทคนิคการล้างภาพแบบโบราณ

 

 
     
     
     
     
     
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ