ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เดิมตั้งที่ทำการอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำ
แม่กลอง ที่ตำบลบ้านปรก อำเภอบ้านปรก ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขึ้นกับศาลมณฑลราชบุรี ต่อมาอำมาตย์โทพระวรสารวินิจฉัย
ผู้พิพากษาได้ขออนุมัติกระทรวงยุติธรรมย้ายมาตั้งที่ทำการ ณ อาคารซึ่งก่อนนั้นได้ใช้เป็นสถานที่ราชการส่วนหนึ่งของโรงเรียนพลทหารเรือที่ 1 แห่งกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กลอง อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2468 อาคารหลังนี้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว พื้นต่ำ หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง 6 วา 2 ศอก ยาว 16 วา มีห้องพิจารณา 2 ห้อง ในการย้ายที่ทำการครั้งนี้ได้รื้อเอาอาคารศาลเดิมมาดัดแปลงปลูกเป็นบ้านพ้กผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงครามและบ้านพักจ่าศาลด้วย ภายหลังปรากฏว่าจำนวนอรรถคดีที่มาสู่ศาลมีปริมาณมากขึ้น ทำให้อาคารสถานที่คับแคบไม่สะดวกแก่การปฏิบัติราชการ และประกอบกับอาคารหลังที่ใช้เป็นที่ทำการศาลเป็นอาคารเก่า จึงชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น
สถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชน กระทรวงยุติธรรมจึงขอตั้งงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามขึ้นใหม่ ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2506 เป็นจำนวนเงิน 1,152,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามหลังใหม่
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามหลังใหม่ได้ปลูกสร้างขึ้นในที่ดินซึ่งนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือจัดสรรที่ดินทางทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดไปจดถนนสายสมุทรสงคราม – สมุทรสาคร เป็นที่ตั้งอาคารศาลหลังใหม่ กรมโยธาเทศบาลเป็นผู้ออกแบบแปลน เป็นอาคารตึก 2 ชั้น ขนาด 4 บัลลังก์ หลังคาทรงไทย กว้าง 14.30 เมตร ยาว 48.20 เมตรา โดยมีนายวิษณุ ถาวาร เจ้าของและผู้จัดการบริษัทถาวรก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
- นายวิเชียร เศวตรุนทร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
- นายยงยุทธ เลอลภ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
- นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์วิไชย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
- นายช่างโยธาเทศบาล 3 นาย เป็นกรรมการตรวจการก่อสร้าง
ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2506 โดยนายกำธร พันธุลาภ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงครามอาคารหลังใหม่

นายวิเชียร เศวตรุนทร์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7

พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก