ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต

ศาลจังหวัดภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นบนเนินลาดของภูเขาโต๊ะแซ๊ะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดภูเก็ต เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2457 โดยเจ้าพระยาอภัย (จีน คอตี่) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2458 และได้เปิดเป็นที่ทำการศาลเมื่อ พ.ศ. 2459 ลักษณะอาคารของศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ชั้นเดียว ทรงสเปนแบบชิโนโปตุเกส ยกพื้นสูงปูด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้อง ด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารใช้เป็นห้องพิจารณา 2 ห้อง ด้านหลังเป็นห้องทำงานของคณะผู้พิพากษา ส่วนกลางเป็นห้องทำงานของฝ่ายธุรการ ภายหลังได้ปรับปรุงเพิ่มห้องพิจารณาขึ้นอีก 1 ห้อง
ศาลจังหวัดภูเก็ตเดิมขึ้นอยู่กับศาลมณฑลภูเก็ต ศาลที่ขึ้นกับมณฑลภูเก็ต คือ ศาลจังหวัดพังงา ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ศาลจังหวัดระนอง ศาลจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดตรัง ศาลจังหวัดสตูล
ต่อมาภายหลังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสร้างมานาน 65 ปีเศษ ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และประกอบกับจำนวนสถิติคดีได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น สถานที่คับแคบไม่สะดวกต่อการพิจารณาพิพากษาคดี ในปี พ.ศ. 2524 กระทรวงยุติธรรมได้จัดสรรงบประมาณให้ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนเงิน 6,200,000 บาท การต่อเติมและซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ดำเนินการโดยบริษัท ผดุงวัฒน จำกัด สัญญาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2524 เสร็จสิ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 ซึ่งในขณะนั้น นายปรีดี สุจริตกุล เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
อาคารศาลจังหวัดภูเก็ตหลังนี้ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นอาคารโบราณสถาน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
ในปี พ.ศ. 2532 ศาลจังหวัดภูเก็ต ได้จัดสร้างพระรูปอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเงินร่วมบริจาคจำนวน 1 ล้านบาทเศษ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 กระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 79 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ขนาด 11 บัลลังก์ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายวีระ จิรายุส ประธานกรรมการบริษัทในเครือ โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต และนางลำไพ จิรายุส เป็นจำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้เปิดที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ศาลจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศาลจังหวัดภูเก็ต สร้างเมื่อ พ.ศ.2457

และได้เปิดทำการศาลเมื่อ พ.ศ. 2459

 

ศาลจังหวัดภูเก็ต


ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก