ประวัติศาลจังหวัดนครพนม
ศาลจังหวัดนครพนมก่อสร้างเมื่อ พ . ศ . 2460 ริมฝั่งแม่น้ำโขง หันหน้าสู่แม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นอาคารตึกแบบโบราณชั้นเดียว เสาผนังก่ออิฐถือปูน ไม่มีโครงเหล็ก คาน พื้น เพดาน และโครงหลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงกระเบื้องดินเผา มีห้องพิจารณาครั้งแรก 1 ห้อง

เมื่อปี พ . ศ . 2483 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสมีกรณีพิพาท อาคารศาลได้ถูกกระสุนปืนและลูกระเบิดหลายแห่ง เป็นเหตุให้กำแพงผนังแตกร้าว 40 กว่าแห่ง ต่อมาเมื่อปี พ . ศ . 2497 ได้มีการซ่อมแซมอาคารศาลเพิ่มห้องพิจารณาขึ้นอีก 1 ห้อง พร้อมกับดัดแปลงใต้ถุนอาคารศาลเป็นห้องขังและห้องเก็บพัสดุ อาคารศาลหลังเก่าได้ใช้เป็นที่ทำการศาลจนถึงปี พ . ศ . 2505 เป็นเวลา 55 ปี มีความชำรุดทรุดโทรมมากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแก่ข้าราชการศาลและประชาชนผู้มาติดต่อ ทั้งยังคับแคบไม่สะดวกแก่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

ในปี พ . ศ . 2505 รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมจึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังใหม่ เป็นอาค