ประวัติศาลประวัติศาลแขวงลพบุรีี
          เดิมศาลแขวงลพบุรี เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา หลังคามุงสังกะสี ใต้ถุนสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ทางด้านหน้าศาลจังหวัดลพบุรีห่างกันประมาณ 10 เมตร ภายหลังนายไพฑูรย์ พันธ์พัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น ได้เสนอความเห็นว่าควรสร้างศาลแขวงลพบุรีขึ้นใหม่ หลวงสุทธิภาศนฤพนธ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 จึงได้ทำแผนผังเสนอและตกลงให้ ส.ต.สมพงษ์ โกสุวรรณ์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในราคา 50,000 บาท เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2500 ตรวจรับมอบเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2500
          ศาลแขวงลพบุรีได้เริ่มเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 โดยนายเพรียบ หุตางกูร ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรีเป็นคนแรก
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดและศาลแขวงลพบุรี รวมทั้งบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นเงินจำนวน 2,138,000 บาท เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบไม่เหมาะสม
          การก่อสร้างอาคารศาลหลังใหม่ สร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทย เป็นที่ทำการศาลจังหวัดและศาลแขวงลพบุรีลงในบริเวณที่ดินของศาลเดิม โดยนายสีห์ คลายนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2509 ศาลแขวงลพบุรี จึงจำเป็นต้องย้ายไปทำการชั่วคราวไปอยู่ที่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยกำหนดวางศิลาฤกษ์อาคารศาลหลังใหม่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2509 โดยนายแปล บุญเกียรติ อธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี นายกำธร พันธุลาภ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัทหริตวร จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และได้ทำพิธีเปิดอาคารศาลหลังใหม่เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2510 โดยนานสีห์ คลายนสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด พระยาอรรถการีย์-นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาล และได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารศาลหลังใหม่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2510
พื้นที่ดินบริเวณที่ตั้งศาลแขวงลพบุรีมีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่

ที่ตั้งปัจจุบัน ศาลแขวงลพบุรี
ถนนสุรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร 0-3642-2766

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก