ประวัติศาลแขวงขอนแก่น

ศาลแขวงขอนแก่นได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 อาคารศาลแขวงขอนแก่นหลังแรกสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงมะนิลา ใต้ถุนเตี้ย มี 3 ห้อง
ใช้เป็นห้องพิจารณา 1 ห้อง ห้องทำงานผู้พิพากษา 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ตั้งอยู่ในบริเวณศาลจังหวัดของแก่นหลังเดิม ถนนกลางเมืองบริเวณที่ตั้งที่ทำการธนาคารชาติสาขาขอนแก่น การก่อสร้างใช้วิธีการจ้างโดยวิธีพิเศษ ทำสัญญาเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2500 บริษัทโรงเลื่อยจักรพงษ์ภิญโญ เป็นผู้รับจ้างในราคา 53,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 กระทรวงยุติธรรมเห็นว่าที่ทำการของศาลแขวงคับแคบ จึงได้ขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการศาลจังหวัดและศาลแขวงขอนแก่น รวมทั้งบ้านพักผู้พิพากษาและจ่าศาลเสนอต่อคณะ
รัฐบาลและได้รับอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ. 2506 เป็นจำนวนเงิน 4,576,100 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดและศาลแขวงพร้อมกัน
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดและศาลแขวงขอนแก่นหลังนี้ปลูกสร้างในที่ดินสนามบินเก่า ซึ่งทางราชการได้จัดสรรให้เป็นศูนย์ราชการ ตัวอาคารได้รับความร่วมมือจากกองออกแบบ กรมโยธาเทศบาล เป็นผู้ออกแบบแปลนและรายการก่อสร้างตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมการก่อสร้าง โดยบริษัทจินดาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ประมูลรับทำการก่อสร้างอาคาร โดยสร้างเป็นตึกรูปตัวยูสองชั้น หลังคาทรงไทย ขนาด 10 บัลลังก์ ตัวอาคารกว้าง 35 เมตร ยาง 88 เมตร ด้านหน้าปีกซ้ายและปีกขวามีมุขยื่นออกไปด้านละ 10.50 เมตร มีมุขกลางยื่นออกไปด้านหน้า 5 เมตร ด้านหลังมีมุขยื่นออกไป 13 เมตร งานก่อสร้างได้แล้วเสร็จและทำการส่งมอบงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 และได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดและศาลแขวงของแก่นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยพระยาอรรถการีนิพนธ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

ศาลแขวงขอนแก่น

ศาลแขวงขอนแก่นอาคารหลังเก่า

ศาลจังหวัดขอนแก่นอาคารหลังเก่า

ศาลจังหวัดขอนแก่น และ ศาลแขวงขอนแก่น


ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก