ประวัติศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
         ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า ศาลมณฑลกรุงเก่า อยู่ในบริเวณพระที่นั่ง "พิมานรัตยา" ในพระราชวังจันทร์เกษม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดที่ว่าการและศาลมณฑลกรุงเก่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 115) ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่เสด็จเปิดทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางกรุงเทพ - กรุงเก่า โดยประทับรถไฟเป็นปฐมฤกษ์จากสถานีกรุงเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินลงที่สถานีกรุงเก่า
          ต่อมาได้มีประกาศตั้งศาลมณฑลกรุงเก่าตามพระธรรมนูญศาลหัวเมือง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 116)
          ศาลมณฑลกรุงเก่าใช้ส่วนหนึ่งของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทำการศาล ภายหลังอาคารสถานที่คับแคบเพราะต้องอยู่รวมกับที่ว่าการมณฑล จึงเสนอเรื่องถึงกระทรวงยุติธรรมขอสร้างที่ทำการศาลถาวรในปี พ.ศ. 2452 (ร.ศ. 127) เป็นอาคารตึก 2 ชั้น มีห้องพิจารณา 4 ห้อง ใช้เป็นที่ทำการศาลมณฑลกรุงเก่า ต่อมามีการยกเลิกศาลมณฑลให้ศาลมณฑลมีฐานะเป็นศาลจังหวัด
          ภายหลังกระทรวงยุติธรรมเห็นว่าอาคารศาลในต่างจังหวัดส่วนมากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและคับแคบมาก จึงให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดหาที่ดินสร้างอาคารศาลหลังใหม่ขึ้นบริเวณ ถนนโรจนา กว้าง 130 เมตร ยาว 240 เมตร เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา โดยได้รับงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 15,657,000 บาท ส่วนอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเดิมปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
          อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทย ขนาด 13 บัลลังก์ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยนายสีห์ คลายนสูตร อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2521 และในวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงยุติธรรมได้ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก