ประวัติศาลจังหวัดลพบุรีีี
          ศาลจังหวัดลพบุรี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2457 โดยมีพระวรพจน์วินิจฉัย (กระจ่าง แพ่งสภา) เป็นผู้พิพากษาท่านแรก อาคารศาลเป็นตึกชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง จีนล่กกี๊ยี่ห้อนำเฮงหลงเป็นผู้ก่อสร้าง ใช้งบประมาณในการสร้าง 21,000 บาท มีห้องพิจารณาคดี 2 ห้อง ห้องพักผู้พิพากษา 1 ห้อง และห้องที่ทำการเสมียนพนักงานกับจ่าศาลอีก 1 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการเปิดที่ทำการศาลแขวงลพบุรีขึ้น โดยอาศัยพื้นที่ของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลพบุรีและได้ต่อเติมก่อสร้างอาคารไม้เพิ่มขึ้นเป็นที่ทำการศาลแขวงลพบุรี ภายหลังปรากฏว่าคดีความของศาลทั้งสองมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ของบประมาณในการก่อสร้างศาลและบ้านพักผู้พิพากษา ศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงลพบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2509 ในวงเงิน 12,038,000 บาท บริษัทหริตวร จำกัด เป็นผู้ประมูลได้ ทำการก่อสร้างศาล บ้านพักชั้นพิเศษ 1 หลัง เสาธงหน้าศาล ถนนและลานคอนกรีตบริเวณหน้าศาล รั้วศาล 2 ด้าน เดินสายไฟฟ้าและท่อน้ำประปาทั่วบริเวณศาลและบ้านพักเสร็จเรียบร้อยภายใน 323 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
          ศาลจังหวัดและศาลแขวงลพบุรีหลังใหม่เป็นอาคารตึก 2 ชั้น กว้าง 14.40 เมตร ยาว 66 เมตร ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2510

ที่ตั้งปัจจุบัน ศาลจังหวัดลพบุรี
ถนน วิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร. 0-3641-1061

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก