ประวัติศาลจังหวัดชุมพร

               ศาลจังหวัดชุมพร เดิมมีชื่อเรียกว่า ศาลเมืองชุมพร สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2444) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งบ้านพัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ลักษณะคล้ายโรงนา หลังคามุงจาก เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนชื่อศาลเมืองชุมพรเป็นศาลจังหวัดชุมพร
               ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ศาลมณฑลนครไชยศรีได้ทำการรื้อศาลมณฑลนครไชยศรีและได้นำวัสดุที่รวบรวม ได้จากการรื้อศาล มาสร้างเป็นอาคารศาลจังหวัดชุมพร มีลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงใช้เสาปูนแบบเก่าก่ออิฐถือปูนเป็นตอหม้อ และนำไม้ที่รื้อจากบ้านพัก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมณฑลนครไชยศรีนำมาปลูกสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2470 ต่อมาอาคารศาลจังหวัดชุมพรเริ่มชำรุดทรุดโทรมลง มีน้ำท่วมเสมอประกอบกับอาคารสถานที่เริ่มคับแคบ นายกำธร พันธุลาภ ปลัดกระทรวงยุติธรรมขณะนั้น จึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างที่ทำการศาลหลังใหม่ขึ้น และได้เป็นผู้ประกอบพิธีวาง ศิลาฤกษ์อาคารศาล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 อาคารศาลจังหวัดชุมพรสร้างเสร็จและทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาล เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2,700,000 บาท ลักษณะของอาคารศาลจังหวัดชุมพร เป็นอาคารตึก 2 ชั้น หลังคาทรงไทย ขนาด 6 บัลลังก์ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 57.20 เมตร บนเนื้อที่ 4 ไร่ 38 ตารางวา
               ศาลจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ที่ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ศาลจังหวัดชุมพร สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ.126 (พ.ศ.2444)

ศาลจังหวัดชุมพร


บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร

บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก