ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 11.10 – 12.30 นาฬิกา คณะผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20 จำนวน 110 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุให้การต้อนรับ และบรรยายนำชมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การศาลและกฎหมายไทย ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

 
     
 
     
 
     
 
     
 
หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสัมพันธ