เฆี่ยน

     

           เฆี่ยน ตามพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า ตีด้วยหวายหรือไม้เรียว เป็นต้น เป็นการลงโทษ
           ตามกฎหมายโบราณ เฆี่ยน เป็นการลงอาญาโดยใช้หวาย การเฆี่ยนจะเฆี่ยนเฉพาะหลังและไม่ให้สูงถึงสบัก ไม่ให้ปลายของหวายพาดไปถึงชายโครงของร่างกาย กำหนดการลงโทษทางอาญาของการเฆี่ยนอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 5 ที อย่างมากไม่ให้เกินกว่า 20 ที และห้ามไม่ให้เฆี่ยนนักโทษที่ต้องรับอาญาถูกเฆี่ยนแล้ว โดยต้องเว้นระยะเวลาการถูกเฆี่ยนให้ห่างจากการถูกเฆี่ยนครั้งที่แล้ว 15 วัน

     
     

พธำมรงค์

     

            พะทำมะรง ตามพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า ผู้ควบคุมนักโทษ
            พธำมรงค์ เป็นตำแหน่งผู้บังคับการตะราง มีหน้าที่ประจำรักษาและรับผิดชอบว่ากล่าวเรื่องต่าง ๆ ทั้งปวงในตะรางให้เป็นไปโดยความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามข้อบังคับ มีอำนาจหน้าที่บังคับผู้คุม และเสมียนพนักงานในตะรางทุกตำแหน่ง

     
     

แกงได

     

           แกงได ตามพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า รอยกากบาทหรือรอยขีดเขียน ซึ่งบุคคลทำไว้เป็นสำคัญ, ในทางกฎหมาย ถ้าทำลงในเอกสารโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คน หรือทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ
          ตามกฎหมายโบราณ แกงได หมายถึง รอยขีดเขียนที่บุคคลผู้นั้นได้ขีดเขียนไว้ในหนังสือสำคัญต่าง ๆ การขีดแกงไดมักใช้กับบุคคลผู้ไม่รู้หนังสือแทนการลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน การทำหนังสือสัญญากู้หนี้ยืมสิน การจำนำ การขายคนเป็นทาส การขายที่ดิน ต้องให้มีการลงลายมือหรือขีดแกงไดไว้เป็นพยานหลักฐาน

     
     

ตราสิน

     

            ตราสิน ตามพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า แจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน, จดทะเบียน เช่น ตราสินหนังสือพิมพ์ ตราสินชื่อย่อโทรเลข
           ตามกฎหมายโบราณ ตราสิน หมายถึง จดทะเบียน, การแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ประกาศในกฎหมายสมัยรัชกาลที่ 4 กล่าวไว้ว่า บุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทำการข่มเหงราษฎรด้วยกลุ้มรุมชกตีฟันแทงบุกรุกเข้าไปในบ้านในเรือนโรงร้าน โดยที่ไม่ได้รับการสั่งการจากนายอำเภอหรือเจ้ากระทรวง ให้ผู้ที่ถูกข่มเหงทำเรื่องราวไปยื่นต่อกรมพระนครบาล หรือเจ้ากรมปลัดกรมกองตระเวนซ้ายขวา ให้มาชัณสูตรบาดแผลและตราสินสิ่งของที่แตกหัก เสียหายไว้ตามธรรมเนียม และให้เจ้ากระทรวงกรมพระนครบาลตามสืบจับตัวผู้กระทำความผิดมาชำระโทษ

     
ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก