เด็กเจ็ดเข้าเท่าเจ็ดสิบ
                      คำว่า เข้า ภาษาในสมัยสุโขทัย เรียกคำว่า “เข้า” แทนคำว่า “ปี” คนในชนบทใช้คำอื่นอีกหลายคำแทนจำนวนปี เช่น เกิดมามีอายุหลายฝนแล้ว คำว่า หลายฝน หมายถึง หลายปีแล้ว
                เด็กเจ็ดเข้า หมายถึง เด็กที่อายุไม่เกิน 7 ปี หากกระทำความผิดท่านว่ายังไม่รู้ผิดและชอบ อย่าให้ลงอาญามันเลย
                เท่าเจ็ดสิบ หมายถึง คนที่มีอายุ 70 ปีล่วงแล้ว มักเป็นคนหลงไหล หากกระทำความผิดห้ามมิให้ปรับไหม
     
      ปรับไหม
                      ปรับไหม เป็นภาษาโบราณที่ใช้ในกฎหมาย ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ให้ผู้กระทำความผิดหรือกระทำละเมิดชำระเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปรับ
     
      ไหมปลูกตัว
                      ไหมปลูกตัว หมายถึง ค่าทำขวัญที่ได้ถูกทำร้ายหรือค่าเสียหายในการรักษาพยาบาล
     
      โจรย่องสดมภ์
                      โจรย่องสดมภ์ หมายถึง โจรที่มีความรู้ คุณเวทย์ วิทยาคมสะกดให้เจ้าของหลับแล้วขึ้นไปเก็บเอาทรัพย์สิน สิ่งของของผู้อื่นไป
     
      โจรตีชิง
                      โจรตีชิง หมายถึง โจรที่พาพวกเพื่อนไปตีชิงทรัพย์ทำร้ายเจ้าทรัพย์แล้วแย่งเอามา ทางคลอง ทางถนน โค เกวียน ทับไร่นา เรือสำเภา ทั้งทางบกและทางน้ำ
     
      โจรฉกฉวย
                      โจรฉกฉวย หมายถึง โจรที่ไม่มีอาวุธ มักไปคอยแอบแฝงอยู่ในที่เปลี่ยว คอยช่วงชิงฉวยเอาทรัพย์สินสิ่งของของผู้อื่นโดยเร็วแล้วหนีไป
     
      โจรลักเลียบ
                      โจรลักเลียบ หมายถึง โจรที่เอาสิ่งของทรัพย์สินเรือเกวียนของผู้อื่นไปโดยไม่บอกเจ้าของทำที่เล่นที่จริง พอเจ้าของเผลอก็ขโมยเอาไป หากเจ้าของพบเห็นมักจะกล่าวว่า หยอกยืม ความผิดต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้เอาไป
     
      ประกันเชิงลา
                      ประกันเชิงลา เป็นภาษาโบราณ หมายถึง การประกันคนที่ถูกจำคุกให้กลับบ้านได้ หรือออกมาจากที่คุมขังได้ เป็นคราว ๆ คราวละ 3 วัน หรือ 7 วัน โดยผู้ต้องหา หาคนมาเป็นประกันได้
     
     

ใบบอก

                      ใบบอก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีความหมายว่า เป็นหนังสือรายงานเหตุการณ์ทางราชการ, หนังสือแจ้งราชการมาจากหัวเมือง ใบบอก ส่วนมากเป็นหนังสือทางราชการที่ส่งไปมาระหว่างหน่วยงานราชการ หากเป็นราชการที่เร่งด่วนก็จะแต่งข้าหลวงเชิญใบบอกไป โดยกรมการเมืองตามระยะทางที่ข้าหลวงผ่านไปจะต้องจัดหายานพาหะให้ข้าหลวงเดินทางต่อ ๆ ไป เป็นการด่วน หากเป็นราชการที่ไม่เร่งด่วนก็จะใช้วิธีส่งโดย
คณะกรมการเมืองจัดคนเดินส่งต่อ ๆ กันไปจนถึงปลายทาง หากใบบอกเป็นของพวกพ่อค้า ประชาชนก็จะให้คนของตนนำไปส่งถึงผู้รับหรือฝากไปกับผู้เดินทางหรือฝากให้บอกต่อ ๆ กันด้วยวาจา
     
ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก