ตรุ

     

                  

ตรุ   หมายถึง ที่ขังคน ตะราง เรือนจำนักโทษ คุก

     
     

ใส่ตรุ

     

ใส่ตรุ เป็นวิธีการลงโทษสมัยโบราณ ในกฎหมายลักษณะอาญาหลวงได้อธิบายความหมายไว้ หมายถึง การเข้าห้องขังมืดและกำหนดเวลาในการจำตรุให้สั้นกว่ากำหนดเวลา การจำคุกในสมัยปัจจุบันอย่างมากจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

     
     

ทวน

     

ทวน หมายถึง วิธีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนหลังด้วยหวายหรือเชือกหนัง ลวดหนัง

     
     

กดอุเบกษา

 

     

กดอุเบกษา  หมายถึง การเรียกประกันทัณฑ์บน

 

     
     

วิสาสคาหโจร

 

     

วิสาสคาหโจร ในกฎหมายลักษณะโจรซึ่งประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 1903 ได้กล่าวถึงความผิดในเรื่องการลักทรัพย์ และได้แบ่งโจรออกเป็นพวกได้ให้ความหมายไว้ หมายถึง โจรที่ลักทรัพย์ของญาติ

 

     
     

ปัณฐทูสะกะโจร

 

     

ปัณฐทูสะกะโจร  หมายถึง โจรตีชิงเอาทรัพย์ในทางน้ำ ทางบก

     
     

ทามริกโจร

     

ทามริกโจร  หมายถึง โจรที่กระทำโจรกรรมเพื่อเลี้ยงชีวิต

     
     

สารโจร

     

สารโจร  หมายถึง โจรที่ลักทรัพย์อันเป็นแก่นสาร คือ ลักพระพุทธรูป ลอกทอง
พระเจดีย์ พระสถูป

     
     

ดัษกรโจร

     

ดัษกรโจร  หมายถึง โจรที่ปล้นบ้านเผาบ้าน

     
ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก