ประวัติเครื่องพิมพ์ดีด

               ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดได้กลายเป็นเครื่องใช้สำนักงาน ที่ล้าสมัยไปแล้ว เพราะมีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่
ประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาเข้า มาแทนที่ แต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เครื่องพิมพ์ดีดถือได้ว่าเป็นเครื่องใช้ สำนักงานที่ทันสมัยที่สุดชิ้นหนึ่งในยุคนั้น
               เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกที่ผลิตขึ้นเป็นแบบภาษาอังกฤษจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อ พ.ศ. 2237 ที่ประเทศอังกฤษ โดยวิศวกรชื่อ เฮนรี่ มิล เรียกชื่อว่า WRITIG MACHINE
               ประเทศไทยเริ่มนำเข้าเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษมาใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2419 โดยบริษัท แรมเซย์ เอคฟิลด์ กรุงเทพฯ ต่อมานายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์ เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและมีความคิดที่จะดัดแปลงเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเป็นเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย เนื่องจากเห็นว่าประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกาได้มีเครื่องพิมพ์ดีดใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ประเทศไทยยังไม่มีผู้ใดคิดที่จะทำเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นใช้ จึงได้ตัดสินใจเข้าเรียนวิธีการทำเครื่องพิมพ์ดีดที่โรงงานสมิทพรีเมียร์ และพยายามคิดประดิษฐ์แป้นตัวอักษรไทย บรรจุลงในเครื่องพิมพ์ดีด แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากภาษาไทยมีสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์มาก ต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่มีแป้นอักษรมากกว่าชนิดอื่น ในที่สุดจึงได้ตัดตัวพยัญชนะออก 2 ตัว คือ ตัว ฃ และ ฅ เพราะพยัญชนะทั้ง 2 ตัวนี้ไม่ได้ใช้ เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรกได้ทำสำเร็จในปี พ.ศ. 2435 โดยนายเอ็ดวิน
แมคฟาร์แลนด์
               ต่อมาในปี พ.ศ. 2438 นายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์ ถึงแก่กรรม นายยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ (พระอาจวิทยาคม) ซึ่งเป็นน้องชายของนายเอ็ดวิน แมคฟาร์แลนด์ ได้นำเครื่องพิมพ์ดีดไปตั้งแสดงที่ร้านทำฟันของตน มีข้าราชการและประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้ากระดาษและมีความรวดเร็วกว่าการเขียน ต่อมาหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในสมัยนั้นได้สั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นจำนวนมาก นายยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ ได้สั่งให้โรงงานสมิทพรีเมียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยและส่งมาถึงประเทศไทยรุ่นแรกในปีพ.ศ. 2440
               ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 นายยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ ได้ปรึกษาและทำการค้นคว้า
ร่วมกับนายสวัสดิ์ มากประยูร วิศวกร ออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษร และนายสุวรรณประเสริฐ (กิมเฮง) เกษมณี ฝ่ายวิชาการ ได้คิดวางแป้นอักษรขึ้นใหม่สำเร็จในปี พ.ศ. 2474 ต้องใช้เวลานานถึง 7 ปี สามารถพิมพ์ได้คล่องและรวดเร็ว ได้ให้ชื่อว่า เครื่องพิมพ์ดีดแบบ “เกษมณี” ต่อมามีผู้คิดพัฒนาวางแป้นอักษรขึ้นใหม่ สามารถพิมพ์ได้รวดเร็วกว่าเครื่องพิมพ์ดีดแบบเกษมณี 25 : 8 % ได้ให้ชื่อว่า เครื่องพิมพ์ดีดแบบ “ปัตตะโชติ”
               เครื่องพิมพ์ดีดสมัยโบราณถึงแม้ปัจจุบันจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ในอดีตของเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสร้างความพอใจและก่อประโยชน์ให้แก่งานราชการแผ่นดินมาแล้วมิใช่น้อย เรื่องราวของเครื่องพิมพ์ดีดโบราณที่ท่านผู้อ่านได้ทราบประวัติแล้วนั้น ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชมที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ


           
           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยรุ่นแรกของไทย ยี่ห้อสมิทพรีเมียร์

ยินดีต้อนรับสู่ ... พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (Court Museum of Thailand)
กลับหน้าแรก